Corrency není měna: charakteristika a právní kontext
20. 10. 2023

Corrency není měna: charakteristika a právní kontext

Corrency, a konkrétně jeho zúčtovací jednotka zvaná Corrent, není formou měny nebo peněz. Tento omyl může vzniknout vzhledem k jeho použití v zúčtování mezi občany a obchodníky, ale jeho povaha a funkce je odlišná.

Zjednodušené vysvětlení: Můžeme si Corrency představit jako slevový kupon do konkrétního obchodu. Zatímco kupon sám o sobě není penězmi, reprezentuje určitou hodnotu, kterou lze uplatnit u specifického obchodníka. Podobně Correnty nejsou peníze, ale zastupují hodnotu, kterou je možné uplatnit u registrovaných obchodníků v rámci systému.

 

Právní kontext: Peníze jsou definovány svými specifickými vlastnostmi, včetně jejich role jako univerzálního směnného prostředku. Correnty těchto kritérií nesplňují, zejména proto, že nejsou obecně přijímány, ale jsou omezeny na specifické obchodníky v určitém regionu. Proto je nesprávné považovat je za měnu. Dále je třeba zdůraznit, že termín "měna" má specifickou právní definici spojenou s určitými druhy peněz, a Corrency do této kategorie nespadá.

 

Co se týče provozování systému Corrency, jeho aktivity nesplňují kritéria pro poskytování platebních služeb v tradičním smyslu. Ačkoli provozovatel Corrency může spravovat finanční prostředky obce, vždy jedná v souladu s pokyny obce a na základě uzavřené smlouvy. Tato činnost je v souladu s výjimkou pro platby prováděné osobou jednající jménem plátce, jak je stanoveno v zákoně o platebním styku.

← Back to Home